RING OSS - 040-682 05 07

Asbestsanering Skåne

RING OSS - 040-682 05 07

Miljö & hållbarhet

Anlita oss för asbestsanering i Skåne!

Rivad AB är ett Skånebaserat företag som startade 2015. Vår företagsidé bygger på att utföra tjänster inom rivning och asbestsanering i Skåne på att professionellt sätt – effektivt och med fokus på säkerhet. Vår erfarenhet, kunskap och engagemang bidrar till att vi numera är efterfrågade som sanerare.

Trygg och säker asbestsanering

Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering i Skåne och alla våra anställda har den utbildning inom asbestsanering som Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) kräver, och vi är medlemmar i Byggföretagen. Vi erbjuder kostnadseffektiva tjänster inom rivning och asbestsanering i Skåne. Dessutom utför vi provtagningar och gör miljöinventeringar. Och vi arbetar självklart med hållbara och miljövänliga lösningar.

 Arbetsmiljöverket asbestsanering i Skåne    Byggföretagen asbestsanering i Skåne    BYN asbestsanering i Skåne     

Vi vänder oss både till företag och privatpersoner, och vi har ständigt återkommande kunder som väljer att anlita oss då vi är en trygg aktör för asbestsanering i Skåne. Vi arbetar professionellt och vidtar alla de speciella skyddsåtgärder som krävs för maximal säkerthet och minimal miljöpåverkan. Alla våra medarbetare använder självklart all nödvändig skyddsutrustning. 

Helhetslösning med miljöinventering

Som komplement till en asbestsanering i Skåne kan vi även utföra en miljöinventering av er fastighet eller bostad för att lokalisera ohälsosamma material och miljöfarliga ämnen i eller runt byggnaden. En av våra specialister kommer då att kartlägga och dokumentera hälso- och miljöfarliga ämnen inför en rivning, ombyggnation eller sanering. Vi skräddarsyr miljöinventeringen till fastighetens förutsättningar. Vår miljöinventering går att kombinera med asbestsanering i Skåne.

Anlita oss för kostnadseffektiva tjänster inom rivning och asbestsanering i Skåne! 

Lägger vikt vid miljö och hållbarhet vid asbestsaneringi Skåne

För oss är miljöarbete en självklar del för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt med att ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt i vår verksamhet. Alla företagets medarbetare har gemensamt ansvar för att miljöpolicy, lagar och förordningar följs i det dagliga arbetet. När vi utför asbestsanering i Skåne river och asbestsanerar vi både säkert och miljövänligt!

Välkommen att kontakta oss om du behöver asbestsanering i Skåne!