RING OSS - 040-682 05 07

Asbestsanering Skåne

RING OSS - 040-682 05 07

Asbestsanering Skåne

Vi river och sanerar både säkert och miljövänligt!

Kontakta oss

Asbestsanering

Rivad AB utför professionell asbestsanering i Skåne. Vi har kunden i fokus och erbjuder helhetslösningar inom asbestsanering – från provtagning, miljöinventering och tillståndsansökan till sanering, bortforsling och deponi. 

Miljö & hållbarhet

När ni anlitar oss för asbestsanering i Skåne får ni inte bara trygg och säker asbestsanering. Vi kan även göra en miljöinventering av er fastighet, och dessutom arbetar vi alltid för en miljövänlig och hållbar lösning.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Asbestsanering Skåne

Hållbar asbestsanering i Skåne!

Rivad erbjuder kostnadseffektiva tjänster inom asbestsanering i Skåne. Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket för asbestsanering och utför asbestsanering i Skåne enligt gällande branschkrav. Alla våra anställda har den utbildning och behörighet att hantera asbesthaltigt material som Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) kräver, och vi är medlemmar i Byggföretagen.

 Asbestsanering i Skåne, Arbetsmiljöverket     Asbestsanering i Skåne, Byggföretagen    Asbestsanering i Skåne, BYN     

Vi tar hand om din asbestsanering

Anlitar du oss för asbestsanering i Skåne kan vi hjälpa er genom varje steg i saneringsprocessen – från provtagning, miljöinventering och tillståndsansökan till sanering, bortforsling och deponi. Vi utför även provtagningar och miljöinventering. Vår erfarenhet, kunskap och engagemang har gjort oss och våra tjänster efterfrågade.

Här är ett par exempel på våra kundomdömen:

Nöjda kunder asbestsanering i Skåne

Vi har full behörighet och kompetens för att asbestsanera säkert och korrekt. Alla våra medarbetare är utbildade inom asbestsanering i Skåne och vi är en trygg partner när ni behöver asbestsanering i Skåne. Vi erbjuder helhetslösningar som fokuserar på kundnytta, säkerhetsåtgärder och hållbarhet.

Vi arbetar med bygg- och entreprenadföretag, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och privatpersoner, och många av våra kunder återkommer till oss eftersom vi arbetar professionellt och effektivt med kundens bästa i åtanke.

Var kan vi hitta det giftiga ämnet asbest idag?

Det skadliga ämnet asbest är vanligt i svenska fastigheter som byggdes från 1940-talet och fram till början av 1982, då det förbjöds som byggnadsmaterial.

Asbest är förbjudet än i dag, men användes tidigare i till exempel:

  • Brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum.
  • Värmeisolering i rör och värmepannor. 
  • Armering i skivor, kanaler, golvplattor och bullerdämpning.
  • Underskikt till plastmattor.
  • Fix och fog till kakel.
  • Färger och plaster.

Anlita oss för kostnadseffektiva tjänster inom rivning och asbestsanering i Skåne! Vi arbetar professionellt och vidtar alla de speciella skyddsåtgärder som krävs för maximal säkerthet och minimal miljöpåverkan. Alla våra medarbetare använder självklart all nödvändig skyddsutrustning. Vi river och asbestsanerar säkert och miljövänligt för en hållbar lösning.

Dessutom utför vi provtagningar och gör miljöinventeringar, t.ex. kan vi göra en miljöinventering av er fastighet där vi letar efter farliga material och miljöförstörande ämnen. 

Vad innebär en miljöinventering av er fastighet?

Som komplement till en asbestsanering i Skåne kan vi även utföra en miljöinventering av er fastighet eller bostad för att lokalisera farliga material och miljöförstörande ämnen i eller runt byggnaden. En av våra specialister kommer då att kartlägga och dokumentera hälso- och miljöfarliga ämnen inför en rivning, ombyggnation eller sanering. Vår miljöinventering går också att kombinera med provtagning. 

Vid inventeringen kontrollerar vi systematiskt hela fastigheten och vilken typ av ämnen vi hittar varierar, beroende på när fastigheten är uppförd och, eller om den är renoverad. Vi skräddarsyr därför miljöinventeringen med hänsyn till fastighetens förutsättningar. 

Vår asbestsanering och/eller miljöinventering ger er:

  • Noggrann och personlig service.
  • Minskade hälso- och miljörisker.
  • Åtgärdsförslag.

Resultatet av miljöinventeringen presenteras i en rapport med åtgärdsförslag som ni får ta del av. Visar resultaten till exempel att er fastighet behöver asbestsanering i Skåne så kan vi givetvis åtgärda det. Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket för såväl asbestsanering i Skåne, som rivning och hantering av miljöfarligt material och hälsoskadliga ämnen. Oavsett vad slutrapporten kräver för åtgårder hjälper vi er genom hela processen – från kartläggning till en effektiv, hållbar och säker sanering. 

Vi erbjuder helhetslösningar inom asbestsanering i Skåne, allt från provtagning och miljöinventering till sanering och deponi av avfall.

Hållbar asbestsanering i Skåne

För oss är även miljöarbete en självklar del för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt med att ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt i all vår verksamhet. Alla företagets medarbetare har gemensamt ansvar för att miljöpolicy, lagar och förordningar följs i det dagliga arbetet när vi utför asbestsanering i Skåne.

Kontakta oss för asbestsanering i Skåne, vi arbetar självklart med hållbara och miljövänliga lösningar!